Executive Committee

 

 

 
Patron
Dr. D. S. Rana
 
Advisor
Dr. V. P. Kumra
 
Organising Chairperson
Dr. Jayashree Sood
 

 

 

 
Organising Secretary
Dr. Pradeep Jain
 
Treasurer
Dr. Mahindra Singh Bansal
 
Scientific Chairperson
Dr. Sushma Bhatnagar
 

 

Scientific Co-Chairperson

Dr. Naresh Dua

Scientific Committee

Dr. Gautam Das
Dr. Muralidhar Joshi
Dr. Ashok Saxena
Dr. G.P. Dureja
Dr. Baljit Singh
Dr. Palanisamy Vijayanand
Dr. RPS Gehdoo
Dr. Mahindra Singh Baansal
Dr. Rajkumar
Dr. Pankaj Surange
Dr. Manish Kohli

Chairperson Workshop

Dr. Bimla Sharma
Dr. Manish Kohli

 

Workshop Committee

Dr. Sushma Bhatnagar
Dr. Neeraj Jain
Dr. Deep Arora
Dr. Ashu Jain
Dr. Mahindra Singh Baansal
Dr. Madhur Bhatia
Dr. Shiv Rana
Dr. Rajat Gupta
Dr. Nitin Sethi
Dr. Savitar Malhotra
Dr. Bhuwan Chand Panday
Dr. Anirban Roy
Dr. Mithilesh Kumar

Registration

Dr. Anjeleena Kumar Gupta
Dr. Alok Kumar
Dr. Deepanjali Pant

Poster Presentation

Dr. K.K. Narani
Dr. Naresh Dua
Dr. Akhil Kumar
Dr. Shashank Pandey
Dr. Deepanjali Pant
Dr. Akhil Kumar
Dr. Malvinder Sahi

Paper Presentation

Dr. Mary Abraham
Dr. H.H. Dash
Dr. Rakesh Saxena
Dr. Sumit Kalra
Dr. Vaibhav Bhola
Dr. Madhujeet

Scientific Exhibition

Dr. Neelam Ganguly
Dr. Akhil Kumar
Dr. Mithilesh Kumar
Dr. Pushpinder Singh Mehta
Dr. Dhruv Bibra
 

Souvenir

Dr. Chand Sahai
Dr. Kamal Fotedar
Dr. Amitabh Dutta
Dr. Anjeleena Kumar Gupta
Dr. Nitin Sethi

Ethics Committee

Dr. Amitabh Dutta
Dr. Prabhat Choudhary
Dr. Bhuwan Chand Panday

Reception

Dr. Rachna Bhutani
Dr. Neetu Jain
Dr. Swati Verma
Dr. Alok Kumar

Venue

Dr. Manish Gupta
Dr. Abhjit Singh Pahwa
Dr. Prashant Aggarwal
Dr. Nishkarsh
Dr. Rakesh Garg

Conference Hall Management

Dr. Rashmi Jain
Dr. Gaurav Chanana
Dr. Shvet Mahajan
Dr. Rohit Gulati

 

Stage Management

Dr. Subhash Gupta
Dr. Archna Koul
Dr. Sudeep Goyal

 

Inaugural Function

Dr. Shikha Sharma
Dr. Anjali Gera
Dr. Ashwin Marwaha
Dr. Ajay Sirohi

Cultural & Entertainment

Dr. R.K. Aggarwal
Dr. Anjali Gera

Transport

Dr. Rakesh Saxena
Dr. Ashwin Marwaha
Dr. Shvet Mahajan

 

Sight Seeing

Dr. Ajay Sirohi
Dr. Vineet Dhawan
Dr. Sudeep Goyal

Accommodation

Dr. Prashant Aggarwal
Dr. Vineet Dhawan

 

Catering

Dr. Amarjeet Singh
Dr. Anirban Roy
Dr. Mithilesh Kumar

Public Relation

Dr. Shikha Sharma
Dr. Akhil Kumar

Website & Media

Dr. Pradeep Jain
Dr. Abhjit Singh Pahwa
Dr. Sumit Kalra

Invitation

Dr. Manish Gupta
Dr. Bhuwan Chand Panday